Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Edyta Kasprzak

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

7up0h7a7mh/SkrytkaESP

.

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Zamawiający  Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej, w imieniu którego występuje Kierownik – Artur Radko , w dniu  30.11.2020 r. ogłosił przetarg nieograniczony na:

 

„Przewóz dzieci do szkoły Podstawowej w Zofiówce, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej oraz placówek oświatowych spoza Gminy Łęczna”

Termin składania ofert: do dnia 08.12.2020, godzina: 10:00

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu o zamówieniu:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ dowozy
 3. załącznik nr 1 - formularz OFERTA
 4. załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia
 5. załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków
 6. załącznik nr 4 - zobow. podm. trzeciego
 7. załącznik nr 5 - wzór umowy
 8. załącznik nr 6 - wykaz osób
 9. załącznik nr 7 - wykaz pojazdów
 10. załącznik nr 8 - wykaz usług
 11. załącznik nr 9 - oświadczenie o grupie kapitałowej
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Wyniki postępowania przetargowego

2020-12-17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

Zamawiający  Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej, w imieniu którego występuje Kierownik – Artur Radko , w dniu  02-12-2019 r. ogłosił przetarg nieograniczony na:

 

„PRZEWÓZ DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZOFIÓWCE, OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPOZA GMINY ŁĘCZNA”

Termin składania ofert: do dnia 10.12.2019r. , do godz. 10.00

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu o zamówieniu:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ dowozy
 3. załącznik nr 1 - formularz OFERTA
 4. załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia
 5. załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków
 6. załącznik nr 4 - zobow. podm. trzeciego
 7. załącznik nr 5 - wzór umowy
 8. załącznik nr 6 - wykaz osób
 9. załącznik nr 7 - wykaz pojazdów
 10. załącznik nr 8 - wykaz usług
 11. załącznik nr 9 - oświadczenie o grupie kapitałowej
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Wyniki postępowania przetargowego

2019-12-19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

Zamawiający  Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej, w imieniu którego występuje Kierownik – Artur Radko , w dniu 06.08.2019 r. ogłosił przetarg nieograniczony na:

 

PRZEWÓZ DZIECI DO OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPOZA GMINY ŁĘCZNA

Termin składania ofert: do dnia 14.08.2019r. , do godz. 10.00

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu o zamówieniu:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ dowozy
 3. załącznik nr 1 - formularz OFERTA
 4. załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia
 5. załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków
 6. załącznik nr 4 - zobow. podm. trzeciego
 7. załącznik nr 5 - wzór umowy
 8. załącznik nr 6 - wykaz osób
 9. załącznik nr 7 - wykaz pojazdów
 10. załącznik nr 8 - wykaz usług
 11. załącznik nr 9 - oświadczenie o grupie kapitałowej
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Wyniki postępowania przetargowego

2019-08-23

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NIEOGRANICZONYM

 

Zamawiający  Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej, w imieniu którego występuje kierownik Zamawiającego – Stefan Mitura, w dniu 06.12.2018 r. ogłosił przetarg nieograniczony na:

 

Przewóz dzieci do szkoły  podstawowej w Zofiówce, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej oraz placówek oświatowych spoza Gminy Łęczna

Termin składania ofert: 14.12.2018 r. godz. 10:00

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu o zamówieniu:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ dowozy
 3. załącznik nr 1 - formularz OFERTA
 4. załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia
 5. załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków
 6. załącznik nr 4 - zobow. podm. trzeciego
 7. załącznik nr 5 - wzór umowy
 8. załącznik nr 6 - wykaz osób
 9. załącznik nr 7 - wykaz pojazdów
 10. załącznik nr 8 - wykaz usług
 11. załącznik nr 9 - oświadczenie o grupie kapitałowej
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Wyniki postępowania przetargowego

2018-12-21

Zamawiający  Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej, w imieniu którego występuje kierownik Zamawiającego – Stefan Mitura, w dniu 08.08.2018 r. ogłosił przetarg nieograniczony na:

PRZEWÓZ UCZNIÓW KLAS I -VI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ŁĘCZNEJ ORAZ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 I UCZNIÓW KLAS „0” DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ŁĘCZNEJ

Termin składania ofert: 16.08.2018 r. godz. 10:00

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu o zamówieniu.

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ dowozy
 3. załącznik nr 1 - formularz OFERTA
 4. załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia
 5. załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków
 6. załącznik nr 4 - zobow. podm. trzeciego
 7. załącznik nr 5 - wzór umowy
 8. załącznik nr 6 - wykaz osób
 9. załącznik nr 7 - wykaz pojazdów
 10. załącznik nr 8 - wykaz usług
 11. Informacja z otwarcia ofert
 12. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 13. Informacja o wyborze oferty

2018-08-23

 

Zespół Obsługi Szkól i Przedszkoli ogłasza przetargu nieograniczonego na:

PRZEWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W CIECHANKACH ŁĘCZYŃSKICH, ZOFIÓWCE, OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPOZA GMINY ŁĘCZNA.

Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje przewóz dzieci do szkół podstawowych w Ciechankach Łęczyńskich i Zofiówce oraz dzieci niepełnosprawnych  do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i placówek oświatowych spoza Gminy Łęczna . Przewóz dzieci niepełnosprawnych będzie odbywał się środkami transportu przystosowanymi do potrzeb dla osób niepełnosprawnych.

Uwaga:

Wyniki Postępowania Przetargowego

Korekta do informacji z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

Ogłoszenie o przetargu dokumenty do pobrania

2017-12-22

PRZEWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W CIECHANKACH ŁĘCZYŃSKICH, ZOFIÓWCE, OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SPOZA GMINY ŁĘCZNA W ROKU 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ dowozy 2017

załącznik nr 1 - formularz OFERTA

załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia

załącznik nr 3 - oswiadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków

załącznik nr 4 - zobow. podm. trzeciego

załącznik nr 5 - wzór umowy

załącznik nr 6 - wykaz osób

Załącznik nr 7 - wykaz pojazdów

Załącznik nr 8 - wykaz usług

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym

Oświadczenie  o przynależności  do grupy kapitałowej

Wyniki postępowania przetargowego

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych spoza Gminy Łęczna w roku szkolnym 2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ ogłoszenia

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 -  oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu  wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 5 -  oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Załącznik nr 6 - wykaz wyposażenia

Zmiana SIWZ

Zmiana - Załącznik Nr 6 - wykaz wyposażenia

Oświadcz. o przynależn. do grupy kapitałowej

Informacja dotycząca otwarcia ofert przetargowych

Wyniki postępowania przetargowego

Aktualizacja 2016-08-26

Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kozicach Dolnych w roku 2016

postępowanie czwarte

Aktualizacja dn. 2016-06-06

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ ogłoszenia

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadcz o spełn. warunków z art 22

Załącznik nr 3 - wykaz wykonywanych  usług

Załącznik nr 4 - wykaz wyposażenia

Załącznik nr 5 - wykaz osób

Załącznik nr 6 - ośw. o kwalifikacjach

Załącznik nr 7 - oświadczenie o braku podst. do wykluczenia

Załącznik nr 8 - oświadcz. o przynależn. do grupy kapitał

Załącznik nr 9 - wzór oświadczenia opiekuna

Załącznik nr 10 - wzór umowy

Wyniki postępowania przetargowego

 

Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kozicach Dolnych w roku 2016

postępowanie trzecie

Aktualizacja dn.  2016-05-25

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kozicach Dolnych w roku 2016

postępowanie drugie

2016-05-11; 12:31

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ ogłoszenia

WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kozicach Dolnych w roku 2016

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ ogłoszenia

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie :

Dowóz dzieci do szkół podstawowych w Ciechankach Łęczyńskich i Zofiówce, Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej oraz placówek oświatowych spoza Gminy Łęczna - w roku 2016”.

Oferty należy składać  do dnia 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: kancelaria Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej Al. Jana Pawła II 24 21-010 Łęczna.

Dokumentacja przetargowa:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. Zał. Nr 1 - Formularz oferty
 4. Zał. Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków ustawy
 5. Zał. Nr 3 - wykaz wykonywanych usług
 6. Zał. Nr 4 - wykaz wyposażenia
 7. Zał. Nr 5 - wykaz osób
 8. Zał. Nr 6 - oświadczenie o kwalifikacjach
 9. Zał. Nr 7 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 10. Zał. Nr 8 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 11. Zał. Nr 9 - wzór oświadczenia opiekuna
 12. Zał. Nr 10 - wzór umowy
 13. Zmiana w SIWZ
 14. Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
 15. Informacja  o wynikach postępowania

 


Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie :

„Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zofiówce w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r.”.

Oferty należy składać w kancelarii Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 24, 21-010 Łęczna w godzinach 7:00 - 15:00 w terminie do dnia 05.08.2015 r. do godziny 10:00.

Informacja o wynikach postępowania

Dokumentacja przetargowa:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. SIWZ
 3. Zał. Nr 1 - Formularz oferty
 4. Zał. Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków ustawy
 5. Zał. Nr 3 - wykaz wykonywanych usług
 6. Zał. Nr 4 - wykaz wyposażenia
 7. Zał. Nr 5 - wykaz osób
 8. Zał. Nr 6 - oświadczenie o kwalifikacjach
 9. Zał. Nr 7 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 10. Zał. Nr 8 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 11. Zał. Nr 9 - wzór oświadczenia opiekuna
 12. Zał. Nr 10 - wzór umowy

 

Dowóz dzieci do szkół podstawowych w Ciechankach Łęczyńskich i Zofiówce, Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej oraz placówek oświatowych spoza Gminy Łęczna - w roku 2015

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - dowóz 2015

Ogłoszenie o wynikach postępowania

 

 • Dowóz dzieci do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej w drugiej połowie 2014 roku

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Informacja

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - dowóz do ORW Łęczna

 

Aktualizacja   2014-08-18

 

 • Dowóz uczniów niepełnosprawnych w 2014 roku do placówek oświatowych nieprowadzonych przez Gminę Łęczna

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - dowóz uczn. niepełnospr.

Załącznik nr 11 - projekt umowy

Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego 

 • Dowóz dzieci do szkół podstawowych w Ciechankach Łęczyńskich i Zofiówce oraz do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej w roku 2014

 

Wyniki postępowania przetargowego

Ogłoszenie o zamówieniu

06-12-2013

 

 


 

 • Dowóz dzieci do szkół podstawowych w Ciechankach Łęczyńskich i Zofiówce oraz do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej w roku 2013

Ogłoszenie o przetargu

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO