Urząd Miejski - Łęczna ||   Kuratorium Oświaty - Lublin ||   Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa ||   OKE ||   PIP

Dane Zespołu

Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Łęcznej

Kierownik - Artur Radko

Główny Księgowy - Edyta Kasprzak

ul. Aleja Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna

tel.  (81) 53-586-88, fax (81) 75-227-00
e-mail: zoszip.leczna@wp.pl; zoszip@wp.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek 700- 1500
wtorek 700- 1600
środa 700- 1500
czwartek 700- 1500
piątek 700- 1500
Biuletyn Informacji
Publicznej

bip

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

7up0h7a7mh/SkrytkaESP

 • obsługa kadrowa szkół i przedszkoli,
 • obsługa finansowo- księgowa szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zespołu i przeszkoli,
 • przygotowywanie rocznych planów finansowych szkół, przedszkoli i zespołu,
 • prowadzenie sprawozdawczości kadrowej i finansowej szkół, przedszkoli i zespołu,
 • prowadzenie spraw bhp, w tym wstępne szkolenia pracowników, wypadki uczniów i pracowników itp.,
 • prowadzenie systemu informacji oświatowej,
 • przekazywanie dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki niż Gmina Łęczna, dofinansowywanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • prowadzenie spraw z zakresu nauczania indywidualnego, postępowania egzekucyjne związane z obowiązkiem szkolnym, postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie zaopatrzenia przedszkoli w materiały techniczne o raz produkty żywnościowe,
 • prowadzenie remontów bieżących przedszkoli oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem maszyn w budynkach przedszkoli,
 • współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie planowania i przygotowania wykonania remontów bieżących w szkołach,
 • prowadzenie spraw z zakresu organizacji szkół i przedszkoli,
 • organizacja roku szkolnego,
 • prowadzenie innych spraw z zakresu oświaty wynikających z ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela i przepisów wykonawczych.